சுடுமணல்

About

இலங்கை – ஒரு 26 வருடம்
புகலிடம் (சுவிஸ்) – இதுவரை 30 வருடம்
அவ்வப்போது நான் எழுதியவற்றை சுடுமணலில் சேமிக்கும் முயற்சியில்…
-ரவி (ravin@bluewin.ch)

http://www.facebook.com/ravindran.pa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • Sivashankar.A.S.Bala: மிகவும் நல்ல பதிவு... தீவிரவாத வன்முறைகள், கொடுமைகள் என்
  • Suthakaran.G: http://anupoothy.blogspot.ch/2015/01/blog-post_18.html மனிதம் குழு மீதும் தோழர் ரவி மீது
  • Bunni: திரு அசோக் அவர்களுக்கு ! நான் சார்ந்திருந்த மனிதம் குழு
%d bloggers like this: